Rody i władcy

Lech I                                                                                      Czech i Rus
Opracowanie w skrótowej wersji informacji                           Na podstawie kronik wnioski                   o protoplaście Lechu                                                                wyciągnięte o rodzeństwie Lecha