Kim są Polacy cz 1


UWAGA: 

Artykuł ten nie jest naszego autorstwa, podesłany nam został przez jednego z czytelników. Artykuł znajdował się niegdyś na nieistniejącej już stronie. My sami nie posiadamy żadnych potwierdzeń ani źródeł które mogłyby świadczyć o prawdziwości tego artykułu, proszę potraktować go jako luźne spostrzeżenie autora, a nie jako nasz potwierdzony, i prawdziwy artykuł. Miłej lektury.
========================================================================

"LECHICI=>LACHY=>POLACY

Kim są Polacy? Czy rozwiązanie tej zagadki jest niemożliwe? Jest trudne, ale nie niemożliwe.
Obecnie Polacy maja problem ze swoją tożsamością i kulturą. Nie ma co się dziwić, ponieważ zostaliśmy poddani zmianie tożsamości, a obecna nauka będąca widocznie pod czyimś „butem” nie kwapi się na udzielenie nam wyczerpujących wiadomości na ten temat. Jakie są zatem możliwości działanie przy takim stanie rzeczy? Jedyną rzeczą jaką nam pozostała to indywidualne dochodzenie do prawdy, opierając się na szczątkowej antycznej wiedzy historycznej pozostawionej, przez średniowiecznych kronikarzy, religioznastwie, genetyce i jezykoznastwie słowiańskim, jak i umiejetności logicznego myślenia i powiązania znanych faktów w jedną całość. Na podstawie faktów jak i drobnych szczegółów można w przybliżeniu zrekonstruować zarówno naszą antyczną historię jak i system wierzeń. Jest to trudne, bo zmieniono nam naszą tożsamość, naszą nazwę jak i nasze rodzime wierzenia i kulturę. Polska (Lechia – przedkatolicka nazwa Polski) ma dość dobrze udokumentowaną historię przez średniowiecznych kronikarzy. Wszystkie antyczne mapy zachodnie pokazują Europe podzieloną między dwa mocarstwa. Cesarstwo Rzymskie i (białą plamę Emotikon smile ) Imperium Lechitów w którego skład wchodziły słowiańskie plemiona: Wandali, Wenetów, Gotów, Polan, Alanów Sarmatów i Scytów . Thietmar-X wiek, Prokosz-Xw, Gall – XIIw, Helmold – XIIw, Cholewa – XIIIw, Kadłubek-XIIIw, Boguchwał-XIIIw, Dzierżwa-XIVw, Jan Długosz-XVw, Kromer-XVIw, Naruszewicz-XVIIIw i wielu innych zagranicznych kronikarzy antycznych jednoznacznie twierdzi, ze LECHIA to antyczna nazwa Polski z przed chrztu w 966 r. Nazwy Polski (Lechia) używane przez obcych kronikarzy to: perskie-Lachestan, litewskie-Lenkija, tureckie-Lehistan, ormiańskie-Lehastan, węgierskie-Lengyelország. Polaków nzywano wszędzie Lechitami: tureckie Lehce, ruskie Lachy, węgierskie Lengyel, rumunskie Leah, Ledianin u Serbów. Podobnie jak słowo Laszka (obecnie znane jako laska) oznaczało nic innego jak Polka. Sami Polacy od najdawniejszych czasów nazywali siebie Lechitami. Słowo „Polacy” użyto dopiero po raz pierwszy w XV wieku, wcześniej używano „Polanie” w łacińskiej formie Polani, Poleni, Poloni, które pojawiło się po raz pierwszy na przełomie X i XI wieku w żywocie starszym św. Wojciecha, prawdopodobnie spisanym w Rzymie między 999 a 1001 rokiem. Polonia (Polska) to katolicka/łacińska nazwa naszego kraju. Co ciekawe, że w innych ościennych językach np. czeskie lech znaczy pan, wielmoża czyli Polacy (Lechici) zwani byli przez swoich sasiadów Panami, wolnymi ludźmi, szlahetnie urodzonymi (podobnie jak Ariowie szlachetnie urodzeni). Starożytna nazwa grecka naszego Państwa to Lachia (kraj Panów/Wybranych). W Sanskrycie Lech oznacza tyle, co pan, władca, król, pasterz czy bóg. Lechistan to państwo panów lub państwo bogów lub państwo pasterzy. Po persku do dzisiaj słowo Lah oznacza pana, boga i pasterza. Warto odnotować, że słowo Leh/Lah znajduje się również na inskrypcjach na wielu Kurhanach w Europie i Azji. Oznacza się w ten sposób, że grobowiec należy do Władcy. Węgrzy zwą nas Lengyel i jest to połączenie dwóch słów: Lech i Angyel (Pan i Anioł). Również w całym regionie bliskowschodnim ten rdzeń LACH jest widoczny. Po hebrajsku słowo “Lah” ma ta same znaczenia i brzmi Elah. W liczbie mnogiej to Elahim, a w wersji starohebrajskiej brzmi Elohim. Co bardziej gorliwi chrześcijanie znają to słowo bardzo dobrze, jest ono użyte w Biblii (hebrajskiej) ponad 2700 razy na nazwanie Boga lub Bogów (bo jest to liczba mnoga). Podczas czytania Biblii słowo JHWH tłumaczone na Polski jako Jehowah czytane jest właśnie jako Elohim (Panowie, Bogowie), ponieważ Żydzi wierzą, że nie są godni wymawiania słowa JHWH. Nie przypadkowo w Biblii zwie się ludzi owieczkami, bo słowo Elohim oznacza też pasterzy. Po arabsku natomiast słowo Lah ma dodany przedrostek określony Al i stąd wziął się słynny Allah, co znaczy dosłownie “ten Bóg” / “Bóg właściwy”. Dlatego Lahestan po arabsku również znaczy Kraj Boga/Bogów.
To własnie nazwy Lechia/Lechici czy Lachy/Lechistan używano na wczesnym etapie rozwoju naszej rodzimej historii, która zaczyna się od panowania pierwszego jej króla Kraka i jego linii rodowej, a kończacą się na Popielu. Pierwsze wzmianki średniowiecznych kronikarzy mówią własnie o państwie Lechitów ze swoją stolicą Wawel. Okres panowania Kraka jaki podają średniowieczni kronikarze to 400 roku p.n.e.
Kurchanowe kopce (mogiły) Kraka jak i jego córki Wandy pierwszych władców Lechii, usypane przez poddanych stoją do dzisiaj w Krakowie, dawnym Wawelu stolicy państwa Lechii, nazwanej póżniej Krakowem na czesć pierwszego władcy Kraka, którego mieszkańcy starożytnej Lechii traktowali jako ojca narodu i założyciela państwa. Niektórzy językoznawcy nawet porównują Wawel do Babel (wieży) i Babilon i wcześniejszego Sumeru i początków cywilizacji i wiążą ją z początkiem cywilizacji słowiańskiej.
Kolejnym władcą Lechii a raczej władczynią była Wanda (Wenda). Mieliśmy też takową królową Wandę kilka tysięcy lat temu, córkę Kraka. Krak miał dwóch synów, ale z powodu ich śmierci, królową Lechitów została jego jedyna córka Wanda (Wenda), nasza rodzima królowa, dziewica znana w całej Lechii i po zagranicami z urody i mądrości a nawet sił nadprzyrodzonych, która dziewictwo wyżej stawiała od małżeństwa, pomimo, że Laszka Wanda dalece przewyższała wszystkich zarówno piękną postacią jak i powagą wdzięków i wiedzą i mądrością. To od jej imienia wywodzi się nazwa rzeki Wandal (obecnej Wisły) jak i ludu zamieszkującego jej brzegi Wandale. Jakie dzisiaj ma znaczenie słowo wandal i jakim siłom od zawsze przeszkadzało nie rozwijam
Lechia, tajemnicze Lechici Imperii, jak zwie ten twór państwowy Johann Uphagen, pisząc o tajemniczym Slavici Foederis Imperatorem, które potwierdza XIX-wieczny historyk Bielowski dowodzi że wspomiany organizm państwowy ongiś istniał. Było to ogromne imperium, będące jedyną ogromną siłą zdolną przeciwstawić się rosnącej potędze cesarstwa rzymskiego. W wyżej wymienionych kronikach średniowiecznych Polskich również opisane są potyczki z Cesarstwem Rzymskim a nawet z Aleksandrem Wielkim co potwierdzają i uwiarygadniają nie polskie a obce kroniki jak np. czeskie. W/g nich wielki i dzielny lud Lechitów żyjący na terenach obecnej Polski stworzył ogromne państwo od Łaby po Ural, które toczyło liczne walki z Rzymianami. Co za tym przemawia? Ogromne dziedzictwo historyczne, które znajdujemy w innych kronikach wczesnośredniowiecznych. Przemawiają za tym także: opisy antycznych wypraw geograficznych poświęconych badaniu tych terenów, opis prowincji Lechickich np. pióra Adama z Bremy (żyjącego w latach 1050- ok. 1081), wydarzenia z okresu panowania cesarza Nerona, zachowane nazwy toponimiczne z czasów starożytnych. Lechici (Wandale) toczyli zaciekłe walki przez kilkaset lat z Cesarstwem Rzymskim jak i Bizantyjskim i były momenty gdzie łupilili i władali nie tylko Cesarstwem Rzymskim ale i Afryką. A dokładniej po przełamaniu oporu legionistów na Renie i najechali rzymskie państwo. Złupili Galię (czyli obecną Francję) i Hiszpanię, przeprawili się do Afryki i tam założyli państwo na terenie obecnej Tunezji. Ślady tego rajdu podboju Wandali możemy odnaleźć w samej nazwie Andaluzja, „Wandaluzja”, czyli kraju Wandali, choć sami Wandalowie od dawna już tam nie zamieszkują. Dopiero w 534 roku rozbił ich i rozproszył cesarz Justynian. Przyjście po europie południowej Lechitów odbyło się „przy świadkach”. Ich najazdy odnotowali dwaj ówcześni dziejopisarze: Prokopiusz, oraz żyjący w Italii Jordanes. Odbył się równiwż katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI w. który był skutkiem kolejnych wojen Justyniana, ze Słowianami czego bez naszej słowiańskiej Lechiady wyjaśnić się nie da i tu nie obyło się bez nich. To że armia Lechitów ZAWALIŁA ŚWIAT RZYMSKI jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o Wandalach, aby nie wywoływać paniki. Świadczy o tym relacja Prokopa z Cezarei o zdobyciu przez armię słowiańską miasta Toperos nad Morzem Egejskim, miasto było bronione przez regularną armię bizantyjską a Słowianie, po zdobyciu tej twierdzy, wymordowali 25 tysięcy mężczyzn.
Kim więc jest ten tajemniczy lud Słowian, który podbijał antyczną Europę którego obecna nauka traktuje jako „prymitywnych niepiśmiennych dzikusów”, którym cywilizacje podarowała dopiero Rzymsko-katolicka kultura ? Kim są te „prymitywne dzikusy” którzy kilka tysiecy lat temu posiadali starożytne huty żelaza, np. świętokrzyskie dymarki czy starożytny metalowy przemysł rzemieślniczy przerabiajacy wytopiony metal na broń lub narzedzia powszechnego użytku ? …mówiący językiem „niesłychanie barbarzyńskim”, jak pisał o Słowianach bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei, kronikarz wojen za cesarza Justyniana. Na dodatek ostatnie badania genetyczne gdzie zbadano DNA Słowian, pokazały, że zamieszkują oni swoje ziemię od kilku tysięcy lat. Mało tego, okazało się bowiem, że Polacy , Lechici, Wandale zamieszkują swoją ziemię już od ponad 10 tys. lat i posiadają inną podhaplogrupę niż reszta Słowian – Y-DNA R1a1a7. Na podstawie tychże badań naukowców zachodnich okazało się, że Polska posiada przeszło 10 700 lat egzystencji w rejonach Wisły, Zbrucza i Dźwiny. Na tych terenach bowiem odkryto masową obecność haplogrupy R1a1a7. Dotąd uważano, że wszyscy Słowianie pochodzą od Indoeuropejczyków z haplogrupą R1a1, i przybyli do Europy ze Wschodu a na ziemie polskie dotarli ze środkowej Ukrainy. A może było odwrotnie i to my chodziliśmy pierwsi po ziemi a nasi przodkowie na podbój Wschodu i świata wyruszyli z ziem polskich ? I jak to się ma do nauki czy religii, która głosi,że człowiek został stworzony i istnieje na ziemi 6 tysięcy lat ??? Czy sprawozdanie bilijne z księgi Rodzaju o pojawieniu się pierwszych ludzi 6000 lat temu można traktować poważnie w świetle badań współczesnej nauki? Jeśli tak, to chyba my Polscy (Lechici) powinniśmy być narodem wybranym jako najstarsza cywilizacja chodząca po ziemi Chyba, że ktoś nam ten zaszczyt podkradł Może owe rajskie jabłko, najpopularnirjszy owoc w Polsce rosło u nas a nie w strefach podzwrotnikowych gdzie najpopularniejszymi owocami są cytrusy czy banany.
A co na to mówią nasze religie. Pomijam wszystkie semickie religie, łacznie z katolicyzmem, które dziedziczą po judaizmie i sa jego kontynuacją. Temat należy zbadać wracając do naszych rodzimych wierzeń. I tu znowu napotykamy trudność, ponieważ nasze wierzenia podobnie jak nasza kultura i historia zostały dość dokładnie wymazane i wyczysczone. Ale dla chcacego nic trudnego. Okazuje się, ze my słowiańscy Ariowie, zwani indoeuropejczykami mamy źródło swojej religi w wierzeniach Wedyjskich. Ale tu znowu problem Historia i nauka zamiast zaproponować coś konkretnego pozostawiła Ariów w mrokach niewiedzy zadowalając się tym, że ludy indoeuropejskie nagle się pojawiają. Ale po głebszym zbadaniu tematu okazuje się, ze Wedy, to nie religia a wiedza, prawdziwe poznanie czyli wiedza na temat człowieka, ducha/duszy i Absolutu (kosmosu) który dla ludów bedących pod wpływem tych wierzeń był prawdziwym Bogiem. Wedy to po polsku Wiedza, po grecku Gnoza, pożydowku Kabała egipsku i rzymsku (watykańsku) magia albo cuda . Wedy (wiedza) byly ogolnoswiatowymi wierzeniami naszych przodkow, którą zastąpiły obecne pasożytnicze semickie religie. Wed, nie można nazwać religią, która jest czymś „kolejny” (re-ligia, re-dystrybucja), tak jak obecnie nam panujące religie Mojżeszowe (judaizm, chrzescjaństwo, islam czy ich setki odłamów) Weda (wiedza) była czymś pierwotnym, reszta to plagiaty nastawione dla ich twórców na wygodne życie.
Podstawowa zasada organizacyjna w wierzeniach Słowian, podobnie jak i innych ludów indoeuropejskich (Ariów) to zasada trójdzielności rzeczywistości, oparta na wiedzy duchowej na temat ludzkiego ducha i jego trzech (aspektów). Taką wiedzę posiadały wszystkie cywilizacje ducha, których wierzenia wedyjskie oparte były na wiedzy dotyczacej Ducha/duszy, Absolutu (kosmosu) i powiazania miedzy nimi. Z tą podstawową zasadą trójdzielności wiążą się też postacie słowiańskich, czy Wedyjskich bogów o trzech obliczach. Np. u Hindusów Brahma, u Słowian wschodnich Trygław utożsamiany z Rodem i u nas Słowian zachodnich Swiatowid. Bogach, którzy swoim cywilizacjom przynosili wiedzę i symbolizujące ją światło czyli światłość. Odkąd sięgniemy pamięcią na ziemi zawsze toczył się bój między siłami światła i ciemności, a odwieczna walka między siłami ciemności i jasną stroną trwa nadal Ale to nic innego jak walka pomiędzy głupotą, zacofaniem i ciemnotą a mądrością, otwartym umysłem.Podstawowa zasada trójdzielności to przede wszystkim wiedza o samym człowieku i jego trzech aspektach duchowej osobowości wyzwalających energię zachodzącą w jego komórkach napędzajacą życie. Ta wiedza to nic innego jak ukryta religijnie natura „Boga” i „Szatana” który zmieszkuje fizyczne ciało człowieka. Do pomocy mamy też zaistalowany trzeci składnik boski. Duszę ludzką, która z kolei oddziela nas od „Złego” które kryje się w naszym wnętrzu ale również atakuje nas niepostrzeżenie ze zewnątrz. Generalnie nasza osobowość (dusza) jest pozostałością naszych bogów naszych przodków i ich mitycznego Stwórcy. Pozostawił on nam swobodę wyboru czyli wolę i tak wyposażył psychiczną część człowieka; iż posiadamy naturalnego sędziego; jakim jest sumienie, dusza, która oddziela nas od złych i nieetycznych rzeczy. Jest ona niejako wykonawcą naszej wolnej woli. U ludzi rozumnych obdarzonych duszą rozwiniętą na własciwym poziomie ten proces jest świadomy, ponieważ podlegają oni ciągłemu samorozwojowi korzystając z atrybutów jakimi obdarzył nas Stwórca, np. inteligencji za którą idzie zdolność człowieka do zrozumienia tajemnicy własnego istnienia niezbędnego do świadomego i mądrego kierowania własnym życiem. Jest więc to forma inteligencji, nazywanej obecnie inteligencją duchową dopełniająca tą pierwszą. Stanowi więc rodzaj superinteligencji. Sprawia, że człowiek staje się w pełni tym kim jest – istotą rozumną i kreatywną w ludzkiej wspólnocie. Duchowość pełni rolę centralnego organu zarządzania naszym życiem. Posługujemy się nią w analizie i rozwiązywaniu problemów dotyczących sensu i wartości, także przy postrzeganiu i ocenie swych działań i innych ludzi. Przekładając dalej to na język dzisiejszej wiedzy owe trzy aspekty ducha ludzkiego to znane nam z psychologi czy psychiatri: podświadomość, świadomość i nadświadomość. W/g wierzeń naszych przodków tylko sprzegniecie w jedną całość trzech osobowości duchów czy dusz człowieka daje najlepsze efekty. W/g ich prawideł to Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Przy takim myśleniu i działaniu podpartym wiedzą na powyższe tematy nasze trzy stany świadomości będą współpracowały jako jedna całość, aby doprowadzić nas do normalnej, bardziej postępowej formy życia. Można śmiało powiedzieć, ze cyfra 3 jest u Słowian cyfrą świętą
A kim jest głowny bóg Słowian niosacy im wiedzę i światło -ŚWIATOWID – (Światło-wid, Svetowid, Svantewid, Swetłowed) bóg o kilku obliczach, czczony przez Słowian, (Lechitów). Uważany za boga najwyższego – pana niebios, wojny, płodności, urodzaju i wiedzy. Utożsamiany z czczonym na Rusi Trygławem (Trzygłowem) czy wschodniosłowiańskim bogiem Rodem czy wedyjskim Brahmą.
To my Słowianie w swoich genach mamy zapisaną historię rodzaju ludzkiego, dlatego od co najmniej 1000 lat nas się eksterminuje. To ich Słowian ideę boga, zamierzało i nieudanie uśmiercić judeo-chrześcijaństwo, a później bazując na ich histori nieudolnie podrobić to w swoich religiach. Kiedyś to My byliśmy bezdyskusyjnymi gospodarzami naszego kraju, od Łaby po Ural a nasi Przodkowie Lechiccy żyli wedle swojego uznania, wedle swoich prastarych praw i obyczajów, przez co mężny i szlachetny duch kwitł, tężniał i się rozwijał. Dopiero zdrada i knowania „obcych” pchnęła Nas w objęcia nieludzkiego judeo-chrześcijaństwa, i obcej nam kultury rodem znad Jordanu pod wpływem której traciliśmy swą siłę, swoją dumę, honor i wolę. Wielu z nas stało się gwarantami, strażnikami nowego , obcego naszej Słowiańskiej duszy porządku. Represje i nienawistna walka ze wszystkim co rodzime, Słowiańskie poczyniła ogromne spustoszenia w duszy wszystkich Słowian. Obecnie dzięki naszym okupantom, poczynając od cesarstwe rzymsko-niemieckiego, Lechitów i Słowian wogóle pomija się w przytoczeniach historii antycznej jak i mitologicznych. Co za wstydliwy absurd, zwłaszcza dla Polaków mających udowodnione zakorzenienie w starożytności sięgające 10.000 lat p.n.e. nieprzerwanego bytowania w Europie, po dziś dzień. Przez ostatnie 1000 lat ponosimy tylko skutki zmiany tożsamości, łatwowierności, głupoty i poddaństwa. Właśnie na tym polegał również numer z podrzuceniem nam obcej religii cesarstwa rzymskiego. Lechici, Polacy stali religijnie sterowanymi antypolakami. Co widać i dzisiaj gdzie kaażdy katolik to wróg słowiańskiej Polski !!! Bo nie wie, że Oficjalny upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego jest jednym z wielu historycznych nieprawd, mitów. Imperium trwało nadal, przekształciło się w cesarstwo Rzymsko-niemieckie i przez wieki używało ludów i państw germańskich, by zdobywać, kawałek po kawałku, ziemie Lechitów. Cesarstwo Rzymskie wraz z tysiące razy modyfikowaną religią, trwa po dziś dzień. Papież ma jednocześnie funkcję imperatora (cezara), zaś bank watykański kontroluje wszystkie zasoby naturalne, korporacje, banki prywatne i banki narodowe na świecie. W czasie II wojny światowej faszystowskie Włochy, Watykan i faszystowskie Niemcy, to kolejna odbudowa i odsłona wielkiego Imperium Romanum, które od zawsze było śmiertelnym wrogiem słowiańskiej Polski. A czemu papieże noszą tytuł cesarzy rzymskich, tj PONTIFEX MAXIMUS? Jedyna nadzieja w rozumniejszej częsci Lechitów . SŁAWA 

133 komentarze:

 1. Nic dodać nic ująć na początek wystarczy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie dziwi fakt uniemożliwienia w szkołach pokazania prawdy historycznej gdy te prawdę sfałszowali okupanci z tfu.. watykanu. My Lechici odrodzimy się!

  OdpowiedzUsuń
 3. Żenujące, paskudny artykuł, pełen nienawiści

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nienawiści? do kogo lub do czego? Kto ty jesteś, co tu robisz?

   Usuń
  2. :) ej chrześcijańska owieczko skoncentruj się na swej świętej książeczce

   Usuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  5. nie ufam ludziom nie znającym interpunkcji. :)

   Usuń
  6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  7. Fajny artykuł, ale przesadzony ja jestem zwolennikiem teorii spiskowych, lecz artykuł jest bardzo przesadzony. Moim zdaniem obecna (nie katolicka) historia jest zakłamana, ale artykuł również moim zdaniem obie strony przesadzają ze swoją propagandą.

   Usuń
  8. Artykuł bardzo dobry. A co do historii, to nie trzeba daleko w przeszłość sięgać aby się przekonać jak łatwo można ją naginać. Przecież jeszcze dwadzieścia kilka lat temu uczono nas w szkołach, że w Katyniu bezwzględni naziści wymordowali polskich oficerów. Dzisiaj, pomimo krótkiego okresu czasu - ta "rzekoma prawda" jest już absolutnie bezdyskusyjna. Twardogłowych tu nikt nie zaprasza a jeśli ktoś uważa, ze to kraina marzeń (matrix)to niechaj wraca do swojego realu. Denerwują mnie ludziska, którzy uzurpują sobie prawo do krytykowania czegokolwiek. Nie podoba się? - fora ze dwora.

   Usuń
  9. Święta prawda.Jakbym czytal hitlerowską gadzinowke.Tylko tam mowiono o o rasie a tu o genach.Niedouczone gnoje które nawet kochac nie potrafia.Skad to sie bierze.Co za wstyd.

   Usuń
  10. Chyba nie rozumiesz o co chodziło hitlerowi... A poza tym ja tu porównania nie widzę. Jednak twoja wypowiedź skłania ku przesłankom że lewicowa z ciebie qrwa...

   Usuń
  11. Polska powinna byc niekatolicka ....chrzescijanie klekaja przed rzydem jesusem i rzyduwa jego matka ....masakra ...

   Usuń
  12. A z tego co wiem to Jezus nie był Żydem. Miał jasne włosy oczy i jasną karnację. Poszukaj list Poncjusza Piłata do bodajże Tyberiusza na yt.to tłumaczenie oryginału z biblioteki watykańskiej.

   Usuń
  13. Jozue był wymyślonym bóstwem na potrzeby Żydów pragnących stworzyć kopię Cesarstwa Rzymskiego. Ktoś mu dopisuje jasne oczy, jasne włosy, bo tam właśnie ,na Bliskim Wschodzie, gdzie umiejscowili narodziny Jozue/ Jezusa,syna wiecznej żydowskiej dziewicy panny,Miriam, i ojca Żyda Józefa, lub żydowskiego bóstwa o imieniu Pan,(miał wielu ojców i wielu przodków z rodu Abrahama i Dawida) takie typy o jasnej karnacji, prawdziwie germańskiej, były powszechne.(Żart)
   Historią Polski miotają różne ugrupowania polityczne. Co chwila ktoś, coś dopisuje ,żeby zamącić. Czytałam ostatnio, że nawet Wikingowie byli Słowianami,a ja dodam , że byli nimi też Eskimosi,Aztekowie, Kenijczycy i Marsjanie. I co z tego , że nie mówili po słowiańsku? Natomiast ziemie Polski, zwanej także Magna Germania, zamieszkiwali Goci, Wandale, Germanie,ale ...nie bandyci i złodzieje, tacy jak, Scytowie i Sarmaci.Jest też ciągły napór w uznaniu jedynej , prawdziwej, odwiecznej polskiej tradycji jaką podobno jest chrześcijaństwo rodem z Watykanu.Światowida ochrzczono już chrześcijańskim zwyczajem nadają mu imię katolickiego świętego Wita. No , cóż, bawmy się dalej w rzetelnych wiarygodnych historyków Słowian. Ale nie zapominajmy jaki język w Polsce panuje.To bardzo ważne.Można też sobie dla rozjaśnienia umysłów poczytać księgi mojżeszowe i mądrości jezusowe. A już najlepszym dowcipem jest nazywanie Sarmatów narodem mitycznym, z którym Polacy, (Lechici) nie mają nic wspólnego.A historia jest tylko jedna.

   Usuń
  14. Wspaniały artykuł! Cała prawda! Niech żyje Lechia moja Ojczyzna!

   Usuń
 4. Ten artykuł pokazuje, że to co nam się wmawia na temat naszej historii to są to bzdury. Ja wiem, że po prostu ciężko w to wszystko uwierzyć osobą które po raz pierwszy słyszą coś takiego, bo bzdur uczy się nas w szkole na temat historii naszego kraju. A Ci wszyscy rzekomi wybitni specjaliści od historii czyli profesorowie to bezmózgi które non stop powtarzają te same bzdury które nauczyli się w szkole, że Polska nigdy wcześniej nie istniała przed rokiem 966, i nie istniało Państwo Polskie pod inna nazwą ( Lechici ).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Całkowicie się zgadzam, na szczęście ludzie budzą się i prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw :) To kwestia czasu.

   Usuń
  2. a gdzieś pan to przeczytał? kto napisał lub mówił że nieistniało-halo poczytać radze a nie pisać be zznajomości rzeczy

   Usuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  4. Wiadomo, że trudno ze szczegółami ustalić fakty , ale nielogicznym jest wmawianie, że Polacy pojawili się w 966 jako państwo...bo kultura słowiańska istnieje wieki..to fakt !!!A religie przyniosła nam polityka i w sumie siłą nam ją narzucono, a nie na tym polegała nauka Chrystusa. Chciałbym żeby ktoś zebrał to co wiadomo i spisał ta historię starożytną.. tyle ile wiadomo

   Usuń
  5. przybylismy z bialej andromedy 3.5 miliona lat temu jest na 80 bilionach planet w naszej galaktyce, naszym komandorem jest zeus I jego swita zwany takze trojglowem piorunem swarogiem itd 13500 lat temu zostalismy napadnieci przez reptoida yahwe ktory lata swoim ksiezycem obecie zakotwiczonym do naszej orbity, yahwe I jego szaraki porywaja nas na eksperymenty genetyczne takze sluzymy im jako pokarm, szaraki czyli tam biblijne elohimy 6000 lat temu przy zezwoleniu papy yahwe zrobily z naszych genow I swoich azjatow, dlatego maja takie gadzie ryje po tatusiach, biblia tyczy sie powstania azjatow a nie bialego czlowieka, szaraki uzywaja zydosaksonow rzadowych dla swoich celow glownie dla kamuflowania swojej obecnosci I niszczenia bialych ras pozeusowych, zeusowi zostali zmuszeni do ucieczki przez szarakow I yahwe 20000 lat temu, trwa wojna planetarna zuesowych i yahwistycznych obecnie w rejonie jowisza, oni maja 4 wewnetrzne planet, niestety w tym ziemie, my cztery zewnetrzne, od mniej wiecej 7000 lat yahwe co jakis czas nas morduje przy pomocy rozsiewanych plag a takze przy pomocy swojego zydomongolskoarabskiego scierwa, to jest cala tajemnica dlaczego nagle pojawilismy sie 1000 lat temu, to po prostu nasi niedobici bronia biologicznochemiczna szarakow dali znowu poczatek naszej pieknej rasie, poki nasi nie dobija reptoidow i szarakow musimy nie dac sie zabic i masowo musimy sie rozmnazac bo wtedy wieksza szansa ze jak nas znowu zlamasy beda truc jakies tam parki gdzies sie schowaja przezyja i sie odrodzimy wiecej tutaj w archiwach na dole hellenandchaos.blogspot.com

   Usuń
  6. Przeczytolo kaczatko cos o genetyce i mysli ze wdzystkie rozumy pozjadolo.Spadaj g oju.Nikt cie nie chcial oszukac ino twoj mozg.Sluchaj starszych.

   Usuń
  7. A może zamiast 'spadaj goju' powiemy "spadaj żydzie"?

   Usuń
  8. Porucznik, może wyrośnie z Ciebie kolejny pisarz science fiction,taki jak np, S. Lem, ale Twój post nie ma nic wspólnego z historią, nawet tą najstarszą.Odwołując się do stwierdzeń uczonych ląd na Ziemi pojawił się 3 miliardy 900 milionów lat temu. Był to początek ery archaicznej. W tym czasie w naszym Układzie Planetarnym, było , podobno tkzw, Wielkie Bombardowanie. Ten ląd był jednym , wielkim kontynentem zwanym "Superkontynent" położonym na Wszechoceanie. Czci ten ląd grecki poeta Hezjod nazywając go Gają,ziemią twardą, bezpieczną dla nóg, oblewaną wodami Oceanosa.Oceanos to jeden z Tytanów.
   Przed Archaikiem, była era zwana Hadeik. W Hadeiku planeta Ziemia nie posiadała lądu. Była oblana tylko wodami oceanu. W tym oceanie, jak głosi legenda wybudował swoje królestwo Ea, syn Anu i brat Enlila. Ea został nazwany Panem Oceanu. To od niego powstawały późniejsze mitologie o Posejdonie, i Neptunie.

   Usuń
  9. Wsadzać do jednego worka Żydów , Arabów i Mongołów to duża przesada,panie Porucznik.W czasach antycznych Żydzi nie osiągnęli nic szczególnego, ale Arabowie są twórcami nauki, sztuki,kultury i architektury. Bliski Wschód jest kolebką wysokiej cywilizacji.Na niej wzorujemy się do dzisiaj. Radzę zapanować nad wyzwiskami.Co do Mongołów,to byli najeźdźcami i to bardzo zorganizowanymi, i to oni między innymi przyczynili się do upadku wspaniałego Babilonu. Jednakże z nich wywodzą się Chiny, które również przyniosły światu wiele wynalazków(proch, papier,jedwab, medycyna) i pokazały wysoką kulturę, sztukę( wspaniałe zdobnictwo) i wyjątkową architekturę.Obok fantazyjnych pomysłów i postaci, chwilami brzmi pan jak rasista, co przynosi wstyd białej rasie."Nasza piękna rasa" brzmi jak gardłowanie Hitlera.
   Oczywiście , nie poprze Pan swoich wywodów żadnym znanym nazwiskiem. Opieranie się na komiksach jest zabawne.

   Usuń
 5. Mnie akurat łatwo w to uwierzyć!

  OdpowiedzUsuń
 6. Musimy wrocic do naszych korzeni - odzyskac to co utracilismy, co nam zabrano i wypersfadowano !!! Niech zyja Lachowie - Niech zyje Wielka Lechia !!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciężko jest wrócić do naszych korzeni, zapraszam do przeczytania http://lubimyczytac.pl/ksiazka/6708/mitologia-slowian
   na pewno się spodoba :)

   Usuń
  2. Martyna,ze tamten gnojek byl taki prozny to moge zrozumiec.Ale ze ty
   Przypomnosz sobie moje slowa.Bedziesz sie tego wstyfzila.Jaka Lechia,jacy Slowianie.Niedosyc ze historia miala durnych Germanow to.i ty podsuwas sie pod afis.Nakrec so ie pornola a efekt bedzie lepszy.Jeziu .oj zlituj sie nad ta trzoda.

   Usuń
  3. Dobry towar ..Daj człowieku namiar ....

   Usuń
 7. Teskt całkowicie oderwany od prawdy historycznej. Swobodne fantacje autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kto nie widzi jak jesteśmy programowani, nie ma wiedzy -wedy

   Usuń
  2. Kto nie widzi jak jesteśmy programowani, nie ma wiedzy -wedy

   Usuń
  3. A od czego Ty jesteś oderwany....od pługa?

   Usuń
  4. A od czego Ty jesteś oderwany....od pługa?

   Usuń
  5. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  6. a kto tą prawdę historyczną kreował niby czyżby nie kościół zajadły wróg tej upadłej lechii historia została zatuszowana na przestrzeni setek leci

   Usuń
  7. Napisz swoją prawdę!

   Usuń
 8. A próbowaliście weryfikować informacje z artykułu? Przejrzałem słowniki sanskrytu i języka Farsi i niestety, ale ani "leh" ani "lach" nie znaczy w tych językach "króla, pana, pasterza". Perskie słowo oznaczające króla wszyscy znamy, to "szach".
  A po czesku "pan" to "pa'n" z długim a.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wielmoza=uslechtily
   pan=vy

   Usuń
  2. Translator pokazuje czeskiego pana jako "vy" ze względu na to, że w języku czeskim formę grzecznościową tworzy się przez liczbę mnogą.
   Szlachcic/wielmoża to raczej šlechtic. Jak już w klimatach czeskich jesteśmy to słowo "lech", które podobno oznacza wielkiego pana i władcę, pojawia się w Kronice Dalimila (XIV w.) na określenie legendarnego Czecha. Kronika stwierdza tylko, że w Chorwacji był lech, który miał na imię Czech. lech zapewne oznacza jakąś funkcję, ale jaką? Aby nie być gołosłownym fragment kroniki:
   V tej zemi biese lech,
   jemuz jme biese Cech.
   (5) Ten muzobojstva se docini,
   pro nez svu zemi provini.

   Usuń
  3. Sądzę, że translator nie jest dobrym źródłem bo to tylko program stworzony przez programistę. Wystarczy przetłumaczyć jakiekolwiek zdanie podrzędnie złożone z jęz. polskiego na niemiecki i wychodzą cuda na kiju. W zasadzie z wielu translatorów dostępnych online, każdy tłumaczy inaczej. :-)

   Usuń
  4. Pan, to imię greckiego bożka, półkozła, syna Zeusa i kozy Egidy.Pana obrali sobie Żydzi za swojego boga.Ich bóg częściowo przypominał też syna Enkiego , Marduka, uznawanego przez Sumerów za Stwórcę Świata.O czym mówi epos sumeryjski Enuma Elisz.( wojna
   międzyplanetarna,oraz powstanie nowej gwiazdy czyli obecnego Słońca sum. Utu.) \ Pan w języku sumeryjskim, to En, An. Np, En- ki, Pan Ziemi, ,
   En-lil- Pan Wiatru.Należy sięgać daleko wstecz do starożytnych przekazów, żeby mieć nieco większy obraz początków cywilizacji na Ziemi. I przede wszystkim nie odwoływać się do Biblii.Autorzy tej żydowskiej mitologii czerpali całymi garściami z obcych kultur i historii przetwarzając te zdobycze na własne potrzeby. Dlatego nie są one żadnym historycznym zapisem. Chrześcijanie, czyli Żydzi, którzy się ochrzcili, również nie gardzili cudzymi osiągnięciami z dziedziny mitologii i historii. Ale to już osobny temat.
   Natomiast arabski bóg Allah imię swoje wywodzi on boga sumeryjskiego Ea(późniejszego Enki) Pana Oceanu. Imię Ea z czasem wymawiano jako Ela. Bóg w językach mezopotamskich brzmi też jako Ilu.

   El: prawdopodobnie od rdzenia „wl” – „być mocnym”, „stać na czele”. El był bogiem osobowym, ale od jego imienia wywodzi się w językach semickich ogólny rzeczownik „bóg” (hebr. 'el, akad. 'ilu, arab. 'ilah,( {Ea} , Ela , Ilah, czyli Allah) ugaryckie 'l, południowoarabskie 'ilumkuh „bóg”), a także termin biblijny Elohim.Ea był dobrym bogiem, był uczonym i przyjacielem ludzi. Nie miał narodu wybranego,tak jak Jahwe.
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Baal_thunderbolt_Louvre_AO15775.
   Bibliografia
   • Łyczkowska, Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1981, s. 313, ISBN 83-221-0132-5, OCLC 830135002.
   • Колодин А., Боги Вавилона и Ассирии, Религия народов Месопотамии.

   Usuń
 9. Artykuł pochodzi ze strony Wspaniała Rzeczpospolita (wspanialarzeczpospolita.pl)

  OdpowiedzUsuń
 10. co napisał to napisał, ale jakby nie patrzeć to ten tzw. odnowiciel kazimierz zapoczątkował nazwę polska po tym jak konrad II załatwił mu niemieckim uniwerku posadę króla tym razem już polski i z tym polemizować się ni jak nie da...

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo dobry artykuł, udostępniać, uświadamiać!

  OdpowiedzUsuń
 12. Bardzo dobry artkul. Nalezy rozpowszechniac prawdziwá historie naszej przeszlosci wg naszych kronikarzy i na podstawie najnowszych osiágniéc naukowych, które potwierdzajá i uzupelniaja sie wzajemnie.

  OdpowiedzUsuń
 13. "Oficjalny upadek Cesarstwa zachodniorzymskiego jest jednym z wielu historycznych nieprawd, mitów. Imperium trwało nadal, przekształciło się w cesarstwo Rzymsko-niemieckie i przez wieki używało ludów i państw germańskich, by zdobywać, kawałek po kawałku, ziemie Lechitów." Bzdura :) Tak jak i wiele informacji z tego artykułu. A szkoda, bo Polskocentryczna wizja świata by mi odpowiadała :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Wole to niz Gallowe przed chrztem co bylo wspominac nie warto.

  OdpowiedzUsuń
 15. Wole to niz Gallowe przed chrztem co bylo wspominac nie warto.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tobie chrzest i zakaz nauki wyszedł na dobre , sądząc po komentarzu niezwykle odkrywczym i bardzo pouczającym.Kompletnie nie wiadomo, o co w tym komentarzu nieznanemu autorowi chodzi.z 6. XII. 2015.
   Ps. Wole , wracaj do obory.

   Usuń
 16. Nazwa "Lachy" pochodzi najprawdopodobniej od nazwy plemienia Lędzian, którzy zamieszkiwali tereny płd. Polski wzdłóż Wisły. Plemienia Polan nigdy nie było- nie ma tego w żadnych źródłach, pierwszy przekaz pochodzi jak dobrze autor zauważył z XVw. kiedy zaczęto na dużą skalę eksportowaś z naszych terenów zboże, głównie do Anglii, dlatego nazwa Polonae od dosłownie pól uprawnych - źródeł brak dlatego są to czyste dywagacje. Historia bitnego plemienia Polan pochodzi z lat 1945-50 kiedy to chciano utwierdzić odwieczne panowanie Polaków na tzw. Ziemiach Odzyskanych Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polanie to było plemię i są na to dowody. A znaczenie nazwy Polan nie pochodzi jak nam Niemcy każą wierzyć od pola tylko od Alanów. Przedrostek "Po"wiadomo co znaczy w języku Polskim. Więc Polanie to ten sam ród co Alanie który nastąpił po nich lub iny słowiański ród który zamieszkał na terenach Alanów jak ci opuścili swoje siedziby.

   Usuń
  2. Ales ty madry.Hurra jestem aniolem durniu jeden.

   Usuń
 17. Po węgiersku anioł to angyal [ondziol], a nie angyel [ondziel]. Któryś raz już w necie widzę tę bzdurę i mnie krew zalewa. Ciężko sobie sprawdzić, chociażby w ggogle translate?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Literówki, literówki.. ondzioł, ondziel, a także google, ggogle...Można tak przyganiać każdemu.

   Usuń
 18. Biblioteki paliły się. Historię pisano, tak jak dzisiaj się piszę pod zamówienie. Pod tym względem nic się prawie nie zmieniło.
  Czy nasz genom prawdę podpowie? Nie wiem. Najprawdopodobniej geny kształtują to kim i czym jesteśmy, poprzez wygląd, charakter czy zachowanie. Patrząc na historię widać że się nie uczymy ( mądry ... ) i to się nie zmienia. Nasze dotychczasowe sojusze to potwierdzają. To co miało nas chronić zabija i degeneruje
  np. rok 966 itd.

  OdpowiedzUsuń
 19. Jakby to ująć - specjalistą nie jestem, ale jak dla mnie zbyt mało merytorycznie, zbyt emocjonalnie. Tekst bardziej odbiera się jako atak na Kościół niż jako próbę wyjaśnienia naszego pochodzenia. Niestety językoznawczo zdarzyło się zbyt wiele błędów, takoż samo błędy ortograficzne (szlachetny - od kiedy piszemy przez "h"?!). Interpunkcja woła o pomstę do nieba i piekieł. Wizja całkiem przyjemna, aczkolwiek błędy, o których wspominam, nie pozwalają uwierzyć mi w profesjonalizm tych tez.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ,,Tekst bardziej odbiera się jako atak na Kościół..."
   To kościół, wydrapał Lechię z kronik, tak jak Langwedocję czy Konstantynopol, choć tylko(?), nie chcieli panowania Watykanu. Z dużo mniejszym skutkiem, tuszowano. Chęć panowania, to brudna sprawa!

   Usuń
  2. Tomek Wosik - specjalisto od interpunkcji, którego rażą czyjeś błędy. Słyszałeś o tzw. "palcówkach", "przejęzyczeniach" - wszyscy robimy błędy. Pisząc nie czytamy a nader często wysyłamy. Naturalnie zauważamy własne błędy ale już do niech nie wracamy mając świadomość, ze tekst będzie czytany przez ludzi inteligentnych.
   A teraz specjalisto od języka polskiego : przed "ale" nie stawiamy przecinka (chyba, że w języku niemieckim).
   Nie można też wołać o pomstę do "nieba i piekieł". Jeśli już to do "nieba i piekła".
   W języku polskim nie używamy zaimków wskazujących jak np. "tych" albowiem używając takiego zaimka musisz wymienić - jakich?
   Tak więc nie sądź abyś nie był sądzony.

   Usuń
  3. Tak trzymaj Brunner.Ten tekst rownie dobrze mogliby napisac nazisci.Malolaty czytaja te glupstwa z wypiekami na twarzach a ja gore.Myslisz ze chcialoby im się zajrzec do źródeł. Nawet nie wiedzieliby jak szukac.Co najwyzej słyszeli coś o Gallu Anonima.Ten artykuł tak pełen nienawiści to zenada i obciach.Teraz genetyka bedie ich objawieniem.Boże wybacz im bo nie wiedza co mu mówią.

   Usuń
  4. Aleś ty elokwentny... Koleś aż mnie trzeci raz sranie pocisło jak czytam twoje komentarze...

   Usuń
  5. A gdzie tam koniec... Qrwa jadę lepiej po kroplówkę bo chyba nie objadę...

   Usuń
  6. Atak na kościół? A kościelny zapomniał o ataku kościoła na Słowian? Zagrzaliście dupsko w naszym domu, podeptaliście nasze prawa i zwyczaje, nasze wierzenia i naszą historię, a dziś macie czelność narzekać, że ani o tym waszym ataku nie zapomnieliśmy, ani się wam do końca nie poddaliśmy i chcemy was wyprosić za drzwi? Atak na kościół postawiony na trupach obrońców słowiańszczyzny? To się nazywa mieć tupet, panie kościelny! Tupet i bezczelność. Nie cierpimy na demencję, nie mamy amnezji, pamiętamy i nie zapomnimy krzywd wyrządzonych Słowianom przez Watykan. Wasza mitologia została nam narzucona siłą.Nie była , nie jest i nie będzie naszą odwieczną tradycją. Historii nie da się zmienić. Co się stało, to się nie odstanie.

   Usuń
 20. W Biblii już opisano, że za czasów Salomona istniała nacja LECHITÓW,poczytaj Biblię . Szukasz wiarygodności w interpunkcji?
  Tezy zawarte w k.k są bardziej"zwyrodniałe" niż przez historyków opisanych przed powstaniem.K.k

  OdpowiedzUsuń
 21. Kościół katolicki w roku 996 odebrał tożsamość naszej historii z powodów watykańskiej polityki. W 1410 Watykan udowodnił że Polska mimo przyjęcia chrztu była dalej Polską.
  A dzisiaj,...jesteśmy wylęgarnią "KATABASÓW" na cały świat,ktorzy krzewią ciemnotę tylko IDIOTOM.
  Kiedyś FRANCJA potem HISZPANIA byłe oblubienice Watykanu,- a dziś Polska służebna.
  To od LECHITÓW we krwi Polacy mają "ROGATĄ DUSZĘ"
  ALE TAKICH POLAKÓW JUŻ NIE MA.Pozostali tylko żydzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu się mylisz... Jesteśmy, tylko czekamy... Nasza cecha,-cierpliwość.

   Usuń
 22. No ok a co z tą wiedzą? A mianowicie - chodzilo o to aby poznac to co kryje sie podczas tej synchronizacji 3 duchow. Kiedy sie to dzieje? 1.Jak wybrany rozkreci swoje czakramy 2.przestanie jesc miesa nasiaknietego strachem i meczenstwem zwierzat, ktore sa swiadome smierci jak ida ba rzeź 3.codzienna medytacja - obserwacja - czujnosć

  OdpowiedzUsuń
 23. Chyle czolo przed autorem tego artykulu. Jako archeolog obecnie pracuje nad kultura aryjsko-slowianska i jestem blisko potwierdzenia faktow zawartych w tym tekscie.

  Prosilbym autora, jesli sie tu pojawi o kontakt ze mna. Dziekuje. Pozdrawiam. Slawa, Swiatlosc i Milosc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie chciałem spekulować aby nie być odebrany jako siewca plotek i niesprawdzonych informacji. Otóż : około rok temu miałem przyjemność porozmawiania z panią archeolog, prowadzącą badania w okolicach Berlina. Dowiedziałem się wówczas, że w świetle prowadzonych badań - Słowianie zamieszkiwali owe tereny co najmniej od kilku tysięcy lat.
   Teraz już moje dywagacje - sądzę, że z punktu widzenia np. Rzymu - rozsądnym i logicznym jest utworzenie takiego ciągu historycznego aby pozbawić niebezpiecznego a już poskromionego agresora (Słowian)- jego korzeni i tożsamości narodowej. To taka sama strategia jaką chcieli Niemcy wprowadzić po udanym podboju ziem na wschodzie. Zarówno my, jak i Słowianie zza wschodniej granicy mieliśmy być intelektualnymi i zdemoralizowanymi karłami sprowadzonymi do roli niewolnika aby ostatecznie przestać istnieć biologicznie.

   Usuń
  2. Na Youtube bardzo ciekawy wyklad o Imperium Lechitow : "64.Od Krakusa do Mieszka I. Królowie Polski w Imperium Lechitów.-Starożytni Polacy."(link poniżej).

   Podobno przed Zaborami wszyscy Polacy znali starożytną historie Polski i poczet Krolow od Krakusa.!_ To dopiero okupant niemiecki zaczął zmieniać historię i świadomość podbitych Polaków..
   Teraz,basta, skończyła się era kłamliwej histori tworzonej przez zakompleksionych niemców..Pierwsze państwo niemieckie powstało dopiero w 919 roku we Fritzlarze.!
   Jest mapa angielska (pokazana na Youtube w tym programie) ukazujaca Cesarstwo Rzymskie i Europe w 533-600r i tam widać dokładnie z lewej strony tylko Frankow a z prawej Imperium Lechitów ( "0" Germanii !)
   Germanie są zlepkiem różnych plemion w tym Słowian..Oni cały czas starają się ukraść nam historię i nawet wykradali dzieci " aryjskie" w czasie II Wojny Swiatowej by podreperować swają nijaką rasę..
   https://www.youtube.com/watch?v=PR2zf6ZIu5c

   Usuń
  3. Gościu, Ty masz tyle wspólnego z archeologią, ile koń z koniakiem i but z butelką.

   Usuń
  4. Do autora blogu, uważaj na tego trolla Sattivasę, wszędzie go pełno, na wszystkich stronach poświęconych historii Słowian, krytykuje, wysmiewa i wulgaryzuje, a poza tym usiłuje się wymądrzać, chociaż przede wszystkim jest kopistą, wkleja i powtarza cudze komentarze, jak niejakiego Pawła M.(wstydzi się nazwiska) z blogu se czytam, któremu się podlizuje.Paskudna kreatura, ale pewnie takie ma zadanie.

   Usuń
  5. Lech Sarmata - zgadzam się, że niejaki, najmądrzejszy ze wszystkich tu zebranych, zwany Sattivasa pojawia się wszędzie jedynie po to, by wyśmiewać , szydzić i poniżać.Sam jeszcze niczym mądrym się nie popisał,a le widać jątrzyć i ma z tego swój głupi ubaw. Nie piszą tu jedynie wytrawni historycy, ale ci którzy chcą się czegoś ciekawego dowiedzieć, lub wymienić swoje poglądy. Uważam , że należy tego błazna albo banować, bo nic nie wnosi poza szyderstwem, albo ignorować. Z czasem , bez podpałki wypali się.

   Usuń
 24. Janusz Bieszk w swojej książce "Słowiańscy królowie Lechii" podjął się próby uporządkowania historii starożytnej Polski.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jestem po przeczytaniu tej książki, właściwie pracy. Daje wiele do myślenia. Pytanie komu zależało na zakłamaniu historii?. Autor stawia wiele pytań. Wystarczy żeby szukać odpowiedzi. Czołem Wielkim Lechitom. I tyle.

   Usuń
  2. J.B. nie podjął się próby uporządkowania historii starożytnej ale po prostu uporządkował historię starożytnej Polski... :-)
   On (J.B.) nie próbował ale to zrobił.

   Usuń
 25. Ja mam rogatą duszę. Więc jestem Lechitą. Jestem Polakiem, i jak plują na mój kraj to mnie krew zalewa. Przyświeca mi ta idea Wielkiej Lechii.

  OdpowiedzUsuń
 26. Świetny artykuł. Uwagi krytyczne dotyczą mało istotnych szczegółów, natomiast merytorycznie i faktograficznie - prawdziwy.Ten/ta "Neville Cookson" i od niej/niego pochodząca opinia , że artykuł "paskudny i pełen nienawiści" wzbudziła moje zdumienie. Myślę, że osobnik ten ma zdecydowanie zbyt niską "wedę" by czytać takie teksty. Jego intelekt został dogłębnie zindoktrynowany. Im więcej takich artykułów tym lepiej dla nas, Polaków. Sursum Corda!

  OdpowiedzUsuń
 27. Polecam do poczytania "Kronika Lechitów i Polaków" napisana przez Godzisława Baszko w XIII wieku:
  https://polona.pl/item/522737/2/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Ci bracie Lechu za niezłomność. Dzięki też za link.

   Usuń
 28. Poniżej przedstawiam skan strony książki do wychowania młodzieży- Historia Polityczna dla szlachenej młodzi przedrukowana z 1777 r napisana przez Kajetana Skrzetuskiego:
  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=30069

  OdpowiedzUsuń
 29. https://m.youtube.com/channel/UCpdXoN2J3Irki8-9AWqtEsA
  Polecam kanał tego ziomka. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 30. https://m.youtube.com/channel/UCpdXoN2J3Irki8-9AWqtEsA
  Polecam kanał tego ziomka. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 31. Gratuluję autorowi fantazji i wymieszania w tyglu faktów bez zweryfikowania ich wiedzą po pierwsze archeologiczną, następnie geograficzną. Powiastkę czyta się interesująco, niemniej jednak są to bajki. Akurat jestem archeologiem, interesuję się również wedami i innymi rzeczami, których nie będę wymieniać, bo nie o tym post traktuje. Z racji jednak jednego z moich zawodów mogę z ręką na sercu powiedzieć, że autor bardzo się myli, co nie znaczy, że swojego plemienia słowiańskiego nie szanuję. Niemniej jednak Słowianie - to nie Goci i nie Wandalowie, a skąd tam się już na początku Scytowie wzięli to już w ogóle ręce opadają.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ja jestem szefem wszystkich arechelologow i cie zwalniam bo sie nie znasz. Napisz jeszcze ze masz tytul doktora bo brzymisz malo wiarygodnie. I napisz ze jestes ubrany w garnitur zabrzmisz jeszcze lepiej w swoich wypowiedziach.

   Usuń
  2. Niestety kolego ale genetyka ośmiesza te wasze archeologiczne bajki, pisane na zamówienie.(R1A1-poczytaj).

   Usuń
  3. ... nóż mi się w kieszeni otwiera.

   Usuń
  4. Właśnie ja jestem ze Scytów i Sarmatów, panie Nieznany.To są właśnie Słowianie, obok innych plemion mówiących podobnym językiem. Nie mieszam tu ani Gotów, ani Wandali, ani Wikingów, Gotlandów, Sasów,Anglów,Brytów, i wszystkich tych, których język zalicza się do języków germańskich.Piszą tu różni historycy, znawcy inżynierii genetycznej, archeolodzy, religioznawcy. Są to ludzie różnych nacji, zważywszy na ich stosunek do poruszanego tematu. Wielu z nich jest niezadowolonych, wielu oburzonych. Agresje, napaści, żądza zapanowania nad ziemiami innych to rzecz stara jak świat.Każdy by chciał by te czy inne ziemie należały właśnie do ich nacji.Stąd potyczki słowne.
   A ludzie wędrowali od wieków, tasowali się, przejmowali cudze tradycje,cudze osiągnięcia cywilizacyjne, adoptowali się do grona innych. Mieszały się karnacje.Plemiona grupowały się , nazwy krajów ulegały zmianom. Kto dziś dojdzie do celu?Kto odkryje prawdę, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd idziemy? Szanujmy się, bądźmy tolerancyjni wobec innych, pozwólmy każdemu żyć zgodnie z jego tradycją, nie zabijajmy w nich ich prastarego ducha, nie odbierajmy wolności.

   Usuń
 32. Ja bym nawet nie próbował pisać o tym na fb bo te debile uważają że nie ma Żadnych dowodów,ale niestety one są i gdy próbowałem histerykom na grupie wytłumaczyć co się dzieje to zostałem wyśmiany i mnie to ciekawi co zrobią gdy prawda wyjdzie na jaw!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poza tym polecam grupę na fb gdyż zszesza ona ludzi który nie ufają tak do końca histerykom (nie mówię że trzeba) https://www.facebook.com/groups/1742713972636633/

   Usuń
 33. Ja rozumiem że w Polsce ch..jowo się dzieje od dawna ale żeby naród tak zbaranial? Ludzie co wy ćpacie? Co to za bzdury? Brakuje tu tylko reptylian i nubiru lol. Czytam te wasze rewelacje bo lubię fantastykę i tak odjechanych pomysłów dawno nie czytałem ale żeby w te brednie wierzyć to trzeba mieć fazę. Z jednym się zgodzę Chrześcijaństwo to dno ale akurat każda religia. Bóg to bajka dla nie potrafiących samodzielnie myśleć.

  OdpowiedzUsuń
 34. Ktoś tu napisał prawdę.Biblioteki palono.A kto później pisał? Kler z Rzymu.Napisali zwycięscy.Bo nas pokonała religia która z Rzymu tu przywędrowała.

  OdpowiedzUsuń
 35. Kto nie słyszał legend O Popielu zjedzonym w wierzy Kruszwickiej przez myszy. Kto nie słyszał o Wandzie która nie chciała :{ Niemca za mężna}. Wzięłam to w nawias bo państwa niemieckiego przed rokiem 900 nie było.Świadczą o tym mapy znów nie Polskie lecz zagraniczne. Kto kie słyszał O Kraku założycieli Krakowa? Kopiec Wandy i Krakusa istnieją.Popiel też istniał. To był Popiel II. O krakusie i Krakowie pisze Aleksander Macedoński do jednego z greckich filozofów.Są to źródła greckie , których w Polsce nie ma. Popiel II zjadły go myszy w wieży w Kruszwicy.Podobno myszami był ród Myszków . A Popiel I? Za niego wyszła za mąż siostra Juliusza Cezara o imieniu Julia. Juliusz Cezar istniał i jego siostra też. są źródła na ten temat. ze starożytnego Rzymu.

  OdpowiedzUsuń
 36. Ja nie będę się wypowiadać na temat Genetyki i tego co tu przeczytałam.Popieram i popieram ten Artykuł Opierając się na tekstach z Rzymu,ksiąg frankońskich , i listach z starożytnej Grecji.Są też inne przykłady tekstów innych krajów imperiów.

  OdpowiedzUsuń
 37. To są wiadomości z krionik innych imperiów. Czyli nie bajki.

  OdpowiedzUsuń
 38. Skoro istniejemy około 10 tys. Lat to ta waza z wizerunkiem wozu z przed 6 tys. Lat znaleziona na terenie Polski potwierdza że polak wynalazł koło!!!

  OdpowiedzUsuń
 39. Może być
  Na początek to trzeba się organizować
  Pisać pisać szukać materiały
  Wywierać wpływ na posłów aby w oświacie zrobii porządek na temat jęz niemieckiego bo to co się dzieje w Opolskiem to tragedia nawet radia po niemiecku koncert życzeń puszczają itp

  OdpowiedzUsuń
 40. To że wykorzystuje sie religie do podbojów i narzucania obcej kultury nie oznacza że sama religia jest zła,źli są ludzie którzy interpretują ją w niewłaściwy sposób dla osiągnięcia sobie wiadomych celów. Jestem pewien że to właśnie tacy ludzie próbują zakłamać historię nie tylko polski(słowian) ale historie całego świata,więc dowiedzmy sie jak było naprawde i nauczajmy tego w szkołach.ps.pytanie do polskich historyków,dlaczego nie nauczają historii polski sprzed chrześcijaństwa?

  OdpowiedzUsuń
 41. Przykro mi czytając komentarze dużej liczby osób. Przesadzone, zakłamane itd. Ten artykuł to "historia w pigułce" bardzo streszczona.. Historia polski została zakłamana i nauczana w szkołach obecnie wiec jak ktoś moze o tym wiedzieć skoro w szkole uczono ich zakłamanej historii przez nauczycieli komunistów.. Do tej pory uczą gowna w szkole.. Szkoda słów. Pozdrawiam kumatych i mądrych ludzi, co dążą do poznania prawdy, a tych co sie wypowiadają jak wypowiadają to HWD. Doby artykuł, ale w pigułce strasznie.. Zarys jest, jak ktoś chce podrążyć temat to moze zacząć szukać juz ;)
  Chcą nas wynarodowic, ale mam nadzieje ze sie nie uda.!!!

  OdpowiedzUsuń
 42. Dziś trafiłem po raz pierwszy na tego bloga i to bardzo pomogło mi w samookreśleniu siebie. Od prawie pięciu lat stopniowo oddzieliłem się od Kościoła Katolickiego, a mniej więcej od trzech lat zacząłem czuć prawdziwość w koncepcji religii wschodnich. Dzięki temu artykułowi zrozumiałem, że to może wynikać ze słowiańskości mojej duszy. Teraz badam inne miejsca tego bloga. I polecam go wszystkim.

  OdpowiedzUsuń
 43. Nie przeczytałem do końca, ale może ktoś, kto przeczytał całość mi wyjaśni. Jest postawiona teza, że Lechia rozciągała się od Łaby po Ural, a jednocześnie jest napisane, że Czesi to byli nasi sąsiedzi, którzy uważali nas, Lachów za panów lub pasterzy. To byli to sąsiedzi, czy poddani? A może też Panowie, bo wszyscy Słowianie byli w jednym państwie? Może mi to ktoś wyjaśnić, jaki był stosunek Lachów z terenów obecnej Polski do pozostałych Słowian? I gdzie było serce państwa Lachów, rozciągającego się od Łaby po Ural? W Gnieźnie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że nie ma odpowiedzi na te pytania. Piszecie i czytacie bzdury, których sami nie rozumiecie. W głowach zostaje wam tylko jakieś niejasne wrażenie, że jesteście niby lepsi od reszty świata z jakiegoś powodu, który jak się okazuje jest kłamstwem.

   Usuń
 44. świetny tekst, natomiast co do Trygława, to akurat nie zgadzam się że czcili go słowianie wschodni. Przykład Zamek Książat Pomorskich w Szczecinie stoi na dawnym wzgórzu Trygława w miejscu świątyni, około 100 km od Szczecina w kierunku polnocnym jest takze wieś Trzygłów, w którym możemy zobaczyć drewniany posąg Triglava. Zachód :)

  OdpowiedzUsuń
 45. Witam,

  Autor tekstu w jednym z pierwszych zdań lub akapitów nakazuję być inteligentnym. No cóż. Nie pozostawia mi wyboru by takim być. Kilka więc spraw:

  1. Proszę podać źródła skąd brane są pochodzenia słów? Jak dla mnie pełno zmyśleń i domniemań a zero wiedzy. Np. lah, leh. Coś się "Panu" pomyliło. Jeśli JHWH czyta się "JeHoWaH" to hebrajczycy musieli się nieźle nagłowić co jest napisane, bo J = JA H = H a W = WE, znaczenie litery H w pierwszej "wersji" użyto 2x inaczej, a hebrajski jest językiem JEDNOZNACZNYM, który nie posiada domysłów, więc logiczny błąd językowy. Jeśli ktoś nie wierzy wystarczy sprawdzić W WIARYGODNYCH KSIĄŻKACH, nie w internecie jak się czyta hebrajski, nie wspomnę o pozostałych językach.

  2. Strefa mieszania faktów i mitów również nie wydaje mi się sensowna. Co ciekawy wielu ludzi, którzy piszą o Lechii zapominają głównej przyczyny dlaczego Jagiełło wygrał pod Grunwaldem i nie czytali prawdziwych faktów o Cudzie nad Wisłą i skąd nazwa "Cud", bo sami Rosjanie się tej Prawdy boją. Prawdy pisanej przez duże "P".

  3. Prawda historyczna nie ocenia ani Aleksandra Wielkiego, ani Nerona ani Hitlera, ani z drugiej strony Kościoła Katolickiego, Jezusa, Mahometa, Buddy i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. Prawda historyczna mówi tylko o faktach i wydarzeniach oraz stosunkach pomiędzy danymi krajami/informacjami. Nie opowiada "bajek" tak jak w tym artykule, że ktoś był dobry a inny był zły. Mówi, że ten miał taki stosunek do tamtego i mówi z czego to wynikało. Tutaj takich argumentów brak.

  Podsumowując tylko te 3 punkty i posługując się inteligencją, której sam autor wymaga, stwierdzam, że Lechia istniała i istnieje nadal w naszych sercach, ale niestety nie w takiej formie jak zostało to tu przedstawione. To jest niestety tylko wymysł autora. Proszę o wiarygodne źródła i odnośniki. Tak to jest z prawdą historyczną, że się ją umniejsza i niszczy, a potem jak się coś posłyszy to wrzuca do jednego kociołka wszystko i miesza, miesza, aż wychodzą steki bzdur poskładanych z różnych opowiastek. To też jest w tym artykule.

  Dzięki za przeczytanie.

  P.S. Proszę o dużo hejtów, bo zbyt dużo prawdy na raz napisałem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nikt ci nie odpisze, bo nikogo nie obraziłeś. Musisz kogoś obrazić, to ci odpiszą, ale na pytania i inteligentne uwagi nie potrafią reagować.

   Usuń
 46. Kolejne fantastyczne przebudzenie wymyślonych lechitów. Aż dziw, że tyle osób zaczyna w to wierzyć. Świrów nigdy nie brakowało.

  OdpowiedzUsuń
 47. A ja nadal nie wiem gdzie było serce imperium lechickiego? Bardzo mnie to ciekawi. Jeżeli Lechici faktycznie podbili taki kawał świata, to powinni mieć centrum, z którego administrowali tym imperium, coś jak Rzym lub inne imperia. Był na terenie tego imperium taki ośrodek administracji? No i raz jeszcze pytam - jaki w końcu stosunek lechitów z np. Czechami - czy byli to poddani, czy sąsiedzi (jeśli byli częścią imperium, to nie mogli być sąsiadami - czyż nie? Chyba, że wówczas Czesi zamieszkiwali dajmy na to Azję).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Lech, Czech i Rus – legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie, którzy osiedli na zachodzie, południu oraz wschodzie i dali początek oddzielnym krajom zachodniosłowiańskim: Polsce, Czechom i wschodniosłowiańskiej Rusi.

   Dzisiaj symbolizują one braterstwo Czechów i Polaków, lecz również służyć miały pośrednio swoistej teorii o czeskiej praojczyźnie Słowian zamieszkujących Europę Środkową.

   Legenda zapisana została pierwszy raz po łacinie w tzw. Kronice polsko-węgierskiej, datowanej przez historyków na rok 1222. Jej treść obejmuje czasy sięgające X wieku; z lat panowania króla węgierskiego Władysława I Świętego[2]. Kronika relacjonuje podróż trzech słowiańskich książąt: Czecha, Lecha i Rusa, którzy z terenów dawnej Chorwacji, gdzie znajdowało się słowiańskie państwo Karantania, udali się na północ i zapoczątkowali najpierw Państwo wielkomorawskie, a później nowe państwa słowiańskie: Czechy, Polskę oraz Ruś.

   Legendę zanotowała także Kronika wielkopolska, powstała w II połowie XIII wieku[3], najprawdopodobniej przed rokiem 1296. Według jej anonimowego autora bracia pochodzili z Panonii, skąd wyruszyli na północ, gdzie założyli państwa nazwane ich imionami[4][5].

   Gdy zaś (Lech) ze swoim potomstwem wędrował przez rozległe lasy, gdzie teraz istnieje królestwo polskie, przybywszy wreszcie do pewnego uroczego miejsca, gdzie były bardzo żyzne pola, wielka obfitość ryb i dzikiego zwierza, tamże rozbił swe namioty. A pragnąc tam zbudować pierwsze mieszkanie, aby zapewnić schronienie sobie i swoim rzekł „Zbudujmy gniazdo”! Stąd i owa miejscowość aż do dzisiaj zwie się Gniezno, to jest „budowanie gniazda”.

   Legenda wspomniana została także w XIV-wiecznej Kronice Dalimila, spisanej w języku czeskim. Zawarł ją również w XV wieku Jan Długosz w Kronikach Królestwa Polskiego.

   Wersje legendy

   Kronika wielkopolska opisuje trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa, którzy zakładają trzy słowiańskie narody: Czechów, Lechitów/Polaków oraz Rusów/Rusinów. Czeska Kronika Dalimila opisuje dwóch braci: Lecha i Czecha.

   Jan Długosz przekształcił legendę z Kroniki wielkopolskiej, czyniąc Rusa jednym z potomków Lecha. Miał on odziedziczyć część kraju Lechitów, zwany od tej pory Rusią. Potomkiem Rusa według Długosza był germański wódz Odoaker.

   Do tych legendarnych wątków powracali w późniejszych opracowaniach pisarze polscy oraz czescy. Alois Jirásek opisał w 1894 legendę w książce „Staré pověsti české” gdzie dwóch braci, Čech i Lech, przybywa do Europy centralnej ze wschodu.

   Usuń
  2. Legenda kijowska, armeńska i chorwacka

   Według Powieści minionych lat założycielem Kijowa był Kij, przywódca jednego z rodów Polan wschodnich. Miasto Kijów założył wraz z braćmi Szczekiem i Chorywem, którzy osiedli na trzech wzgórzach koło lasu, nazwanych ich imionami, gdzie żyli z łowów. Mieli także siostrę imieniem Łybedź. Później Kij miał wraz z drużyną chodzić do Carogrodu, gdzie służył jednemu z cesarzy i cieszył się jego szacunkiem.

   Legenda podobna do podania o Kiju i jego braciach pojawia się już w źródłach ormiańskich z VI/VII wieku, autorstwa historyka Zobiego Glaki. Bohaterowie noszą tam imiona Kuar, Meltej i Chorean. Są oni synami hinduskich książąt i zakładają trzy miasta(przy czym Chorean w kraju nazwanym "Paluni"), nazywają je swoim imieniem, oraz stawiają idole na wzgórzu Krakeja, które ma dużo drzew i jest dobrym miejscem na łowy. [11] Przypuszcza się, że wpływ na powstanie XII-wiecznej legendy Nestora miała istniejąca już opowieść ormiańskiego historyka[12].

   Przeczyłby jednak temu raczej fakt zanotowania w Chorwacji istnienia legendy łudząco podobnej do wersji zarówno czesko-polskiej jak i kijowskiej. Bracia zwą się tam Czech, Leh i Mech (przy czym imiona czasem ulegają zmianie zależnie od miejsca) oraz mają siostrę, której imię jest nieznane. Zakładają oni trzy miasta i nazywają je swoim imieniem. Legenda została zanotowana po raz pierwszy w dziele Ivana Kristofora de Jordana pt. "De originibus slavicis", wydanym w 1745, wzmiankującym legendę o trzech braciach, którzy z winy swej siostry pokłócili się i rozeszli po świecie. Dokładniej zbadał ją chorwacki historyk Stjepan Krizin Sakač, porównujący zbieżności w legendach i wysuwający różne wnioski. Zwrócił on uwagę na m. in. imię siostry w wersji kijowskiej, które wywodzi się zazwyczaj od słowa "łabędź", oraz zbieżności między armeńską nazwą wzgórza "Karap-et" (Łabędź-ica) i zestawiając je z chorwacką nazwą wzgórza "Krapina". Także rdzenie imion braci oraz miejsc wykazują podobieństwa.

   Usuń
  3. Jeśli patrzeć na Słowian jako na całość, to największe szanse na to, żeby być taką siedzibą "imperium" miałaby Praga, a nie bogaty, ale jednak zdecydowanie mniejszy i mniej znaczący Kraków. Wygląda to raczej tak, jakby to potomkowie Czecha mieli największe szanse na bycie opisanymi tu Lechitami, jakkolwiek dziwacznie to brzmi, bo przecież byli już Czechami.

   Usuń
 48. super artykulchcialem jeszcze dodac:


  Lechici => Lachy => Polachy => Polacy

  Fakty:
  Wiele krajów nazywa nas Polaków do dziś Lachami, mianowicie:

  Turecy – Lehce,
  Rosjanie – Lachy,
  Węgierzy – Lengyel,
  Rumuni – Leah,
  Serbowie – Ledianin

  Natomiast naszą Polskę nazywano Lechistanem, ślady tego można znaleść w wielu zagranicznych kronikach:

  perskie – Lachestan,
  litewskie – Lenkija,
  tureckie – Lehistan,
  ormiańskie – Lehastan,
  węgierskie – Lengyelország.

  Kto nie słyszał powiedzenia o posłach z Lechistanu niech samodzielnie wpisze w google:
  „Poseł Lechistanu jeszcze nie przybył” a pozna ciekawą historie oraz unaoczni sobie, że Lechistan był rzeczywistością i w niektórych krajach ma ciągłość w swojej nazwie do czasów współczesnych…

  Osoby (pisarze-kronikarze) którzy JEDNOZNACZNIE twierdzą że LECHIA to antyczna nazwa współczesnej Polski. Dla uściślenia Polski z przed chrztu w 966:

  Thietmar – X wiek,
  Prokosz – X w.,
  Gall zwany Anonim – XII w.,
  Helmold – XII w.,
  Cholewa – XIII w.,
  Wincent Kadłubek – XIII w.,
  Boguchwał – XIII w.,
  Dzierżwa – XIV w.,
  Jan Długosz – XV w.,
  Marcin Kromer – XVI w.,
  Adam Naruszewicz – XVIII w.,
  Antoni Małecki – XIX w.
  do tego dochodzi wielu mniej znanych pisarzy zagranicznych. (opisze ich w innym opracowaniu)

  Ciekawe jest również obcojęzyczne znaczenie słowa LECH, oto tłumaczenia:

  czeskie – Pan, wielmoża,
  sanskryt – Pan, władca, król, bóg, pasterz,
  irański – Pan, bóg, pasterz,

  Mój komentarz:

  W świetle tych informacji należy w sposób jednoznaczny przyjąć że nazwa Lechia/Lechistan funkcjonowały przed okresem chrztu. Lechia ma bardzo bogate dzieje i wielowiekowe tradycje!
  Wg różnych kronik lub opracowań, w zależności od okresu powstania Lechii,
  pierwszym władcą Lechi może być:

  Sarmata – ok 1800 p.n.e !!!
  Lech I – od 1770 p.n.e
  Krak I Scyta – 694-728 n.e.

  Niezależnie od którego władcy będziemy datować powstanie LECHII, okazuje się że mamy wiele, wiele wieków więcej, niż nam podaje oficjalna nauka.
  Polacy są potomkami potężnego cesarstwa Lechickiego, które jest nieustannie i starannie wymazywane z kart historii a wspomnienie o Dumnej Lechii u wielu współczesnych Polaków (ignorantów) sprowadza jedynie ironiczny uśmieszek na usta (no bo przecież w szkole nie powiedzieli).
  Otóż naszym rozbiorcą (którzy nie mieli tak odległej przeszłości) było nie w smak wywyższanie naszego kraju/narodu i to właśnie wtedy masowo zaczęto czyścić podręczniki z historii Polski. Dodatkowo wiernym sojusznikiem tych działań był i jest kościół katolicki, dla którego stara Lechia lub szerzej Słowiańszczyzna jest celem wielowiekowego ataku i doprowadzenia do zapomnienia wartości, które zostały tu wykorzenione za pomocą miecza, stosów i masowych mordów na naszej ludności – nikt przecież by nie chciał, by takie czyny rozpamiętywano!!
  Na nasze szczęście pomimo tysiąca lat starań Kościoła, obecnie budzi się w naszym narodzie duch pradawnej LECHII. Internet jest tu zmorą fałszerzy historii a ostatnie badania genetyczne przedstawiają twarde dowody na wielowiekowe tradycje słowiańszczyzny.

  Wraca pradawna wiara – wiedza
  Wraca na naszą ziemię najwyższa wartość o którą należy walczyć, jaką jest WOLNOŚĆ – SUWERENNOŚĆ!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pomału budzą się w nas nasze lechickie korzenie.
   Panowanie nad naszym krajem watykanskich agentów daje się we znaki coraz większej grupie rodaków.
   Niestety misterne, nieudolne próby wzniecenia w narodzie chęci poszukiwania naszej narodowej tożsamości zostały wyhamowane przez demoniczne siły Rzymu (Watykanu), poprzez proces " włączenia " nas do rzymsko-grmańskiej Europy, którą w czasach starożytnych rządziliśmy ustanawiając cywilizowane zasady życia.
   Niestety owe próby pobudzenia rodaków do szukania jestestwa wymagają rozpowszechnienia wiedzy o naszej historii i złu jakie uczynił nam związek z klerykalną watykańską mafią ukrywającą nasze pochodzenie.
   Odpady z germańsko- rzymskiego stołu jaki dano Polakom, całkowicie pochłonęły naród w walce o dobra materialne zamiast wartości duchowych.
   Niszczeni przez kler, który opanował nadzór nad naszym budżetem , polityką i szkolnictwem staliśmy się prowincją Watykanu i za sprawą watykańskich agentów strażnikiem rzymskiego imperium.
   Czy jest szansa na odrodzenie Lechistanu?
   Czy dzisiejsi obywatele rzymskiej Polski są w stanie obudzić się i zrzucić jarzmo klerykalnej mafii rzymskiej ?
   Tak, tylko pod jednym warunkiem.
   Musimy zainwestowac w historyczną edukacje narodu.
   Narodu mądrego zniewolonego przez klechów.
   Watykanskie Imperium Rzymu boi się tylko jednej rzeczy, mianowicie masowej edukacji społeczeństwa polskiego.
   Władze dzisiejszej Polski są w stanie przystać na każda formę buntu społeczeństwa, ponieważonedzielą Polaków a nie jednoczą. Zgodnie z klerykalną zasadą " dziel i rządź ".
   Nie dopuszczają jednak do tego, by przeprowadzic historyczną powszechną edukację narodu polskiego.
   Stąd w szkołach pedofile watykańscy w sutannach pilnujący rzymskiej nauki zaciemnienia umysłów wielkiego narodu Lechistanu.

   Usuń
  2. Sarmato, piszesz wspaniale!

   Usuń
 49. Dobry artykuł tylko że zachodnia granica Lechii rozciągała się za rzekę Słotę czyli Francuzką Loarę,skąd nieprzerwanie od czasów Cezara plemiona celtyckie wypychały słowian w kierunku środkowej i wschodniej Europy. Plemiona celtyckie wędrowały szlakiem przez południe Europy dochodząc do półwyspu Iberyjskiego skąd zaczęli przesuwać się w kierunku południowej obecnej Francji wypychając plemiona słowiańskie nad i za Loarę i dalej na wschód do rzeki Ryn(Ren) i Łabę. Potwierdzają to wyniki badań haplogrup z pochówków na terenie całej Europy. Pozostaje także pytanie dlaczego celtowie z terenów azji wędrowali obrzeżami Europy i przez ówczesne ziemie Cesarstwa Rzymskiego? I tu nasuwa się logiczna odpowiedź że ówczesna Lechia była ogromnym Imperium starszym i potężniejszym od Rzymu tylko tę historię nam wydarto i wymazano. Jeszcze Polska nie zgineła!!!

  OdpowiedzUsuń
 50. Mieszanie historii z nienawiścią do Kościoła.
  Sokółka 12 października 2008r / Legnica 25 grudnia 2013 .
  Jedni uwierzą inni dalej będą się karmić nienawiścią do tego czego nie znają.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nahuma, = Uwaga ta, zrobiona jest przez kogoś , kto na pewno nie jest Słowianinem, a wręcz wrogiem Słowian.Bo popierać wroga, kolaborować z nim, to zdrada. Kościół, czyli Watykan,a co za tym idzie chrześcijańska sekta, zwana religią Chrystusa, stał się przy pomocy germańskich najemników, okupantem ziem polskich,ale nie tylko polskich.Chrześcijańskie miecze i pożary ogarnęły nie tylko Słowian, ale i pozostałą część Europy oraz inne kontynenty. Ludobójstwo i rabunek przekraczały wszelkie wyobrażenia o ludzkim sumieniu.Chrześcijanie byli całkowicie tego pozbawieni. Mieli oni zagwarantowane Zbawienie wieczne za zabicie niewiernego.To była bezkarność na każdym polu, od zabicia człowieka , po gwałt i rabunek, a także uzurpowanie sobie prawa do ziem, na które wkraczali z wojennym wrzaskiem na ustach.
   Pisząc o nienawiści, należy pamiętać, że nie ma dymu bez ognia. Słowianie mieli swoje mity i wierzenia, Nie potrzebowali i nie chcieli cudzych.Tymczasem narzucono im je siłą jednocześnie niszcząc ich miejsca kultu. Trudno jest kochać krwawego, nietolerancyjnego okupanta, dla które mordowanie i rabowanie ludzi innej wiary to była czysta igraszka z pogardzanymi bałwochwalcami.Należy zastanowić się dwa razy nad tym ,co się pisze, bo wygląda na to, że i ty też, Nahuma, nic nie wiesz na temat budowania kościołów na kościach pomordowanych Słowian, nic nie wiesz o paleniu ludzi żywcem na stosie, o katowaniu kobiet posądzanych o czary.. No, nie wiesz o tym? Nikt was tu do nas, chrześcijanie, z waszą mitologią do Polski nie zapraszał.Rozumiecie słowo - NIE! Jesteście wciąż okupantem ziem polskich.Wasi księża to władza polityczna i zwykli pasożyci.
   Fanatyzm jest chorobą niebezpieczną.Jest głuchy i ślepy na głos rozsądku. Słucha tylko rozkazów swojego guru. Ten, wiedzie ich tam ,gdzie chce i karmi tym, czym chce.Nie ma i nie będzie miłości do naszych katów i kłamców. Nie chcieliśmy i nie chcemy was. Idźcie, skąd przyszliście. Dość cierpień, śmierci i ciemnoty zaprowadzanej od wieków. Jak widzicie, nie udało się wam nas pokonać i to się nigdy nie stanie. Sława Słowianom, Dzieciom Swarożyca!

   Usuń
 51. Takosz mło zyrkać kakaj dziejów naszech umność se rozbudzena. Slava Lachiw

  OdpowiedzUsuń
 52. Świetnie! Jestem Słowianinem,Polakiem.Jestem z tego dumny.Dzisiejsza polityka to szczekanie na siebie brudnych zapchlonych PISow i POsow. Oni zdechna a Lechia przetrwa wszystko i nie jeden tysiac lat jeszcze. Wyjasnijcie mi tylko gdzie sa materialne pozostałości tego Naszego Lackiego tysiaceletniego imperium. Gdzie potężne miasta,zapisane madrosciami księgi, osiagniecia cywilizacyjne na skalę globalną
  Po wrogim rzymie, który istniał przez mniejszy okres dziejow zostało mnóstwo czegoś a u nas same lasy.
  Nasze państwo nie powstało w 966r ani dziesięć tysiecy lat temu. Jego początek po prostu ginie w mrokach dziejów.Jest odległe i tajemnicze. Bedziemy je badac jeszcze długo a dzięki postepa nauki zbadamy je w taki sposob że nas zadziwia. Puki co skazani jestesmy na jakies wymysly i pobozne życzenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  2. Tak, dobre pytanie. Na mój rozum, to brak budowli wytłumaczyć można tym, że budowano z materiałów dostępnych lokalnie, z drewna, które nie jest wieczne, butwieje, i jest łatwopalne, jakieś pozostałości osad zachowane i zakonserwowane na bagnach są, ale nie wiem z jakich dat. W Rzymie natomiast lasów jest niedostatek, za to skał i kamienia w brud. Poza tym, trzeba wziąć pod uwagę, że sztuka budownictwa nie rozwijała się wszędzie jednakowo. Tradycyjne budownictwo np. w Mongolii to do dzisiaj jurty, a większość domów w Stanach Zjednoczonych to lekkie konstrukcje karkasowe, które byle wichura podnosi. Tutaj mówi się o PLEMIONACH słowian, którzy siłą rzeczy nie mogli pozostawić większych zabudowań, bo ich tryb życia tego nie wymagał. A na przykład, co pozostawili po sobie Indianie północnoamerykańscy? Tradycje łowieckie, bardzo ciekawe wierzenia, obrzędy i tańce, a ich język przetrwał w bardzo wielu nazwach rzek, miast, stanów. Gdyby, nie daj Boże, zginęli troszkę wcześniej, niż zdążyliśmy ich opisać i sfotografować dzięki postępującej technologii, przypuszczam, że teraz byliby nieznaną rasą w historii ziemi. Czy się mylę?

   Usuń
 53. Dobre pytanie, na mój rozum, to brak budowli wytłumaczyć można tym, że budowano z materiałów dostępnych lokalnie, z drewna, które nie jest wieczne, butwieje, i jest łatwopalne, jakieś pozostałości osad zachowane i zakonserwowane na bagnach są, ale nie wiem z jakich dat. W Rzymie natomiast lasów jest niedostatek, za to skał i kamienia w brud. Poza tym, trzeba wziąć pod uwagę, że sztuka budownictwa nie rozwijała się wszędzie jednakowo. Tradycyjne budownictwo np. w Mongolii to do dzisiaj jurty, a większość domów w Stanach Zjednoczonych to lekkie konstrukcje karkasowe, które byle wichura podnosi. Tutaj mówi się o PLEMIONACH słowian, którzy siłą rzeczy nie mogli pozostawić większych zabudowań, bo ich tryb życia tego nie wymagał. A na przykład, co pozostawili po sobie Indianie północnoamerykańscy? Tradycje łowieckie, bardzo ciekawe wierzenia, obrzędy i tańce, a ich język przetrwał w bardzo wielu nazwach rzek, miast, stanów. Gdyby, nie daj Boże, zginęli troszkę wcześniej, niż zdążyliśmy ich opisać i sfotografować dzięki postępującej technologii, przypuszczam, że teraz byliby nieznaną rasą w historii ziemi. Czy się mylę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli mowa o imperium które miało granice i walczyło z innym imperium to o budowie z drewna nie może być mowy. Fortyfikacje obronne buduje się z kamienia. Dzięki temu rozwija się budownictwo i miasta również buduje się z kamienia, cegieł. Nie akceptuję wizji teleportacji państwa i ludności w 966 roku. Chciałbym aby kultura i historia naszych przodków była znana i pielęgnowana na równi z zachodnią, antyczną. Jednak Lechia przedstawiona w artykule jest nierealna, a przedstawione dowody to w rzeczywistości zlepek legend.

   Usuń
  2. Kamienne fortyfikacje obronne? Bardzo proszę, słynna Góra Zyndrama, budowle kamienne datowane na 1500-2000 pne... AQ?

   Usuń
 54. Coś jest na rzeczy i pora wydobyć to na światło dzienne. Przez ostatnie 1000 lat wyprano nam solidnie świadomość.Polska 966 totalna bzdura a wcześniej co czarna dziura i banda małp.Pozdrawiam tych za i przeciw tak nam namięszali w głowach że do dziś nie potrafimy ze sobą rozmawiać
  Inn

  OdpowiedzUsuń
 55. Świat to nie jest to samo co światło. Po co więc motać nazwę Światowid robiąc z niej Światło wita-jącego boga?
  A był już nazywany imć Światowid, imieniem niejakiego świętego chrześcijańskiego , ulubieńca Germanów, męczennika chrystusowego, o imieniu Wit. A że męczennikiem był, więc uznali go za świętego i tak usłużni Niemcy wpadli na pomysł by słowiańskiego Światowida - kogoś kto widzi świat ze wszystkich stron, ochrzcić , niczym Jezusa w Jordanie, imieniem swojego ulubieńca rozpląsanego w chorobliwym tańcu, Święty Wit, lub jak kto woli , Świętowit. Dbają o te polskie ziemie i tych słowiańskich bogów zachodni sąsiedzi ponad miarę.Jakże by więc nie uznać ich przynależności do ziem słowiańskich? Wszak tylko o to im chodzi. Pralnia ta działa na wielu frontach zawsze w tym samym celu. Germanie, to nic innego jak Słowianie - twierdzą - a skoro Słowianie, to rzecz jasna, ziemie słowiańskie należą do każdego Słowianina. Jakby tego było mało, podobno Słowianinem może zostać każdy, kto okraszać wydmuszki może,kto zdolny jest ognisko rozpalić, wieniec z kwiatów na głowę upleść, zatańczyć wokół pląsających płomieni, bo przecież Słowianie to jest coś, w rodzaju sekty. Słowiańskość, to wierzenia związane z naturą, nic więcej.Słowian nie łączy jakaś wspólna historia plemion mówiących tym samym językiem, mających wspólne korzenie, wspólne myślenie, odczuwanie, wspólne prastare pieśni,( o jakże innym brzmieniu melodycznym od germańskiego!) bogów, władców, bohaterów, a także legendy prastare nawiązujące powstania słowiańskich narodów.Jest między innymi taka o Lechu, Czechu i Rusie. Scytowie i Sarmaci, ludy irańskie, stepowe, koczownicze, związane z wozami wędrownymi, z końmi, szablą i łukiem, słynnym łukiem scytyjskim, są często nazywane albo, jako ludy mityczne, czyli fikcyjne, albo traktuje się je jako najeźdźców, bandytów, złodziei i gwałcicieli. A kogo to napadają te dzikie wschodnie hordy? A spokojnie sobie żyjących w swoich drewnianych grodach nad Wisłą, nad Wartą i Odrą, Słowian, takich jak Wandale,Chuligani,Goci, Wikingowie, Sasi,Brandenburczycy, i wszyscy mówiący swoim słowiańskim, niesłusznie nazywanym germańskim, językiem, tak niezrozumiałym dla najeźdźców jakimi byli Sarmaci i Scytowie. Ci spokojni,kochający pokój,osadnicy słowiańscy w końcu się zdenerwowali i przepędzili owych Scytów i Sarmatów gdzie pieprz rośnie, sami zaś zaczęli budować jedną z najpiękniejszych cywilizacji świata, na swoich odwiecznych, rodzinnych ziemiach, nad Wisłą od morza do Tatr i daleko na wschód i daleko na zachód.
  Ci Słowianie starają się być wszędzie, a tamci Słowianie nie bardzo chcą się z tym zgodzić, a przynajmniej nie chcą ich gościć na swoich folwarkach, jako właścicieli.Konflikt trwa podsycany przez kolejnych miłośników ziem bogatych w słodką wodę, bogactwa naturalne i żyzną ziemię.Napłynęli z odległych pustyń niczym burza piaskowa, niszcząca i ani myślą ustąpić.Podzielili się też na sekty podobno zwalczające się , ale...nie do końca , bo wspólne korzenie nie dają się tak łatwo zamieść pod dywan. Podpisali cyrograf z tą mniej słowiańską częścią ludności i wespół, krok po kroku, zacieśniają sznur na szyi zbędnego gospodarza ziem jakie niezmiernie przypadły im do gustu. Konflikt jest w toku, a końca jego nie widać.Słynna Troja padła z powodu wprowadzenia na jej terytorium drewnianego Konia, będącego pomysłem Odysa.Ten koń rozsadził państwo od wewnątrz! Dlatego uwaga, uwaga, na Konie Trojańskie.

  OdpowiedzUsuń
 56. Lechia pewnie była, i jakieś jej korzenie są do dzisiaj. W Biblii też się o niej wspomina. Naszym godłem orzeł i barwy biało-czerwone. I różnie to w naszej historii bywało. W katowniach bezpieki nas mordowano, w KL Warschau, na Wołyniu, a łagry syberyjskie też były. Jakoś trwamy, nie dajemy się, i jak Bóg da, to nadal będziemy. A żyjmy tak jak nam serce podpowiada, abyśmy kiedyś tam mogli "hipkać" w niebie, jak mówią Indianie w krainę wiecznych łowów.

  OdpowiedzUsuń
 57. Lechia pewnie była, i jakieś jej korzenie są do dzisiaj. W Biblii też się o niej wspomina. Naszym godłem orzeł i barwy biało-czerwone. I różnie to w naszej historii bywało. W katowniach bezpieki nas mordowano, w KL Warschau, na Wołyniu, a łagry syberyjskie też były. Jakoś trwamy, nie dajemy się, i jak Bóg da, to nadal będziemy. A żyjmy tak jak nam serce podpowiada, abyśmy kiedyś tam mogli "hipkać" w niebie, jak mówią Indianie w krainę wiecznych łowów.

  OdpowiedzUsuń